Značajne ličnosti u izgradnji male pruge

Železnička linija Veliki Bečkerek-Žombolj je nastala zahvaljujući naporima dveju značajnih ličnosti županije. Prvi je bio Jene Ronai, tadašnji veliki župan Torontalske županije i jedan od osnivača Akcionarskog društva Torontalske vicinalne železnice, a drugi Endre Čekonjić, najmoćniji veleposednik županije, član upravnog odbora Akcionarskog društva Torontalske vicinalne železnice. Zapisnici sa sednica Akcionarskog društva ne pominju ulogu ovih uglednih muškaraca u izgradnji uskotračne linije. Dnevna štampa, međutim, naglašava njihovu ulogu na tom polju. Prilikom otvaranja linije, list Torontal je ovako pisao o njima: „Zastupnik ministra ovom prilikom je toplim rečima govorio o zaslugama inicijatora izgradnje ove pruge, grofa Endrea Čekonjića i velikog župana Jenea Ronaia.” Osim značajnih ličnosti i narod je prepoznao doprinos ova dva čoveka u uključenju njihovih sela u krvotok Austro-Ugarske monarhije. O tome takođe obaveštava Torontal: „Endre Čekonjić i Jene Ronai, koji su se zajedničkim radom zalagali za izgradnju linije, svugde su dočekani glasnim ovacijama, jer su duž cele linije prepoznali da bez njihovog upornog rada ne bi došlo do realizacije ovog poduhvata.”

Glavna motivacija za izgradnju pruge, osim dobrobiti stanovništva bila je ipak njihov lični ekonomski interes. Preko imanja porodice Čekonjić voz je saobraćao dužinom od 40 kilometara, počev od Rogendorfa, pa sve do Novog Žombolja, zatim do Žombolja. Po prvenstvenim planovima linija bi trebalo da vodi od Velikog Bečkereka do Malog Sombora, tj. do poseda porodice Ronai.