Nova Crnja

Stanica u Novoj Crnji – Mađarska Crnja

Različiti tipovi objekata nizali su se duž 264 metara dugačke železničke stanice u Novoj Crnji. U selu je izgrađena prijemna zgrada IV kategorije vicinalne železnice, isto kao u i u Ravnom Topolovcu i u Česteregu, oko koje su se nalazili prateći sadržaji: žitni magacin, toalet, jama za smeće, peć, stražarnica sa pomoćnim objektima, bunar, dodatne pomoćne prostorije, magacin za održavanje pruge, bunar vodene stanice, vodeni bazen, okno za dizalo, jama za čišćenje. Uz prijemnu zgradu i čuvarnicu nalazila se i bašta.

Na razglednici s početka XX veka među najznačajnijim građevinama sela, kao što su crkva, mlin, seoska prodavnica, hotel, kuća Pala Biačija, pojavljuje se i železnička stanica.[1]

Prizemna zgrada, građena po tipskom planu za objekat IV kategorije, nije trpela proširenja jer nivo saobraćaja to nije iziskivao. Građevina je imala dva nivoa. Sastojala se iz podruma, 2,3 metara unutrašnje visine sa dve prostorije, i prizemlja sa pet jedinica, površine 93,5 kvadratnih metara, gde su dve prostorije bile namenjene putnicima, a tri posluzi. Prostorije za putnike, čekaonica i blagajna sa kancelarijom bile su okrenute prema šinama. Na drugoj strani je bio stan šefa stanice, koji se sastojao se iz dve sobe i kuhinje. Unutrašnja visina ove građevine od opeke je bila 3,3 metara, a širina zidova iznosila je 48 centimetara. Komunikacija se odvijala iz sobe u sobu, što je bilo uobičajeno u to vreme.

Karakterističan element spoljašnjosti je kružni otvor na zabatu, kao i malterska dekoracija, tj. imitacija kamena oko otvora i na uglovima zgrade. Pored toga, pojavljuje se i drvo u oblikovanju verande, gde je korišćena dekorativna obrada, koja podseća na narodne motive.[2] Na podužnim fasadama nalazilo se po tri otvora, dok se na bočnim stranama pojavljuju po dva.

Pored postojećih objekata su sagrađene i nove zgrade sredinom XX veka, u vidu drvenih skladišta, i sušarnice.

Objekat železničke stanice IV kategorije već godinama stoji napušten u centru Nove Crnje. Nakon ukidanja linije uskog koloseka Zrenjanin-Radojevo, prijemna zgrada je imala više funkcija. Bila je sedište lokalne poljoprivredne zadruge, kao i nevladinih organizacija naselja. U drugoj polovini XX veka vršene su manje, nestručne popravke na građevini, koje su negativno uticale na njen originalni izgled. Najočiglednija greška bila je postavljanje pravougaonog prozora na mesto kružnog, karakterističnog za arhitekturu železničkih stanica građenih širom Monarhije, zatim adaptacija potkrovnog prostora i postavljanje metalnog stepeništa uz sam objekat.

Danas nekadašnja prijemna zgrada nema adekvatnu funkciju, i niko ne brine o održavanju samog objekta, ni njegove okoline. Stražarnica je takođe bez odgovarajuće namene, dok drvene magacine koristi fabrika ulja, koja se nalazi u blizini nekadašnje železničke stanice. Stan šefa stanice je danas porodična kuća, a u dvorištu je očuvan originalni drveni magacin. Ostale građevine su nestale bez traga.

[1] Dokumentacija Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Novoj Crnji.
[2] Magyar Államvasutak Szolgáltató Központ Zrt. Közpoti Archívum – Tervtár 265/a.

Arhivski materijal

Izvor: Arhiv Vojvodine F 38 kutija 31-32
Izvor: Magyar Államvasutak Szolgáltató Központ Zrt. Achívuma Központi Tervtár 265/a vonal