Istorijska interaktivna mapa

Stanje 1910. godine

Žombolj
Žombolj, kao napredno naselje, i središte imanja porodice Čekonjić je već 1857. godine bio uključen u krvotok Habsburške monarhije...

SAZNAJTE VIŠE

Novi Žombolj
U Novom Žombolju bila je krajnja ili početna stanica linije koja se završavala u Velikom Bečkereku...

SAZNAJTE VIŠE

Julija majur
Julia majur je bio jedan od najvećih, odnosno najopremljenijih majura na imanju Čekonjić...

SAZNAJTE VIŠE

Srpska (Nemačka) Crnja
Na osnovu situacionog plana iz 1899. godine, na stanici Srpska, tadašnja Nemačka Crnja, postojali su sledeći objekti: prijemna zgrada u obliku proširene stražarnice, žitni magacin za žito...

SAZNAJTE VIŠE

Leona majur

Karolina majur
Karolina majur se nekada nalazio u blizini samog ulaza u Novu Crnju, a vremenom je postao deo sela...

SAZNAJTE VIŠE

Nova (Mađarska) Crnja
Različiti tipovi objekata nizali su se duž 264 metara dugačke železničke stanice u Novoj Crnji...

SAZNAJTE VIŠE

Janoš majur

Pal majur

Čestereg
U Česteregu je za potrebe železničkog saobraćaja podignuta stanična zgrada IV kategorije...

SAZNAJTE VIŠE

Banatski Dvor
Današnji Banatski Dvor se sve do Drugog svetskog rata sastojao od dva naselja, između kojih je prolazila uskotračna pruga...

SAZNAJTE VIŠE

Žitište (Begej Sveti Đurađ)
Iz Ravnog Topolovca voz je stizao u Žitište, ranije Begejski Sveti Đurađ...

SAZNAJTE VIŠE

Ravni Topolovac (Katarina)
U nekadašnjem nemačkom selu, Katarini, danas Ravnom Topolovcu, postojala su dva stajališta voza...

SAZNAJTE VIŠE

Klek
Voz uskotračne pruge je kroz Klek prolazio glavnom ulicom, a stanica se nalazila na samom izlazu iz sela prema Ravnom Topolovcu...

SAZNAJTE VIŠE

Klek ciglana

Veliki Bečkerek (Zrenjanin) predgrađe
Veliki Bečkerek-Carinarnica stavljena je u funkciju prilikom otvaranja linije uskog koloseka, 849 Veliki Bečkerek-Žombolj i jedino je ovaj voz stajao kod carinarnice...

SAZNAJTE VIŠE

Veliki Bečkerek (Zrenjanin) fabrika
Sledeća železnička stanica grada, Veliki Bečkerek-Fabrika, postavljena je početkom XX veka, 1912. godine na izlazu prema Sečnju...

SAZNAJTE VIŠE

Veliki Bečkerek - obala Begeja, Zrenjanin
Sledeća železnička stanica grada, Veliki Bečkerek-Fabrika, postavljena je početkom XX veka, 1912. godine na izlazu prema Sečnju...

SAZNAJTE VIŠE

Žombolj
Žombolj, kao napredno naselje, i središte imanja porodice Čekonjić je već 1857. godine bio uključen u krvotok Habsburške monarhije...

SAZNAJTE VIŠE

Novi Žombolj
U Novom Žombolju bila je krajnja ili početna stanica linije koja se završavala u Velikom Bečkereku...

SAZNAJTE VIŠE

Julija majur
Julia majur je bio jedan od najvećih, odnosno najopremljenijih majura na imanju Čekonjić...

SAZNAJTE VIŠE

Srpska (Nemačka) Crnja
Na osnovu situacionog plana iz 1899. godine, na stanici Srpska, tadašnja Nemačka Crnja, postojali su sledeći objekti: prijemna zgrada u obliku proširene stražarnice, žitni magacin za žito...

SAZNAJTE VIŠE

Leona majur

Karolina majur
Karolina majur se nekada nalazio u blizini samog ulaza u Novu Crnju, a vremenom je postao deo sela...

SAZNAJTE VIŠE

Nova (Mađarska) Crnja
Različiti tipovi objekata nizali su se duž 264 metara dugačke železničke stanice u Novoj Crnji...

SAZNAJTE VIŠE

Janoš majur

Pal majur

Čestereg
U Česteregu je za potrebe železničkog saobraćaja podignuta stanična zgrada IV kategorije...

SAZNAJTE VIŠE

Banatski Dvor
Današnji Banatski Dvor se sve do Drugog svetskog rata sastojao od dva naselja, između kojih je prolazila uskotračna pruga...

SAZNAJTE VIŠE

Žitište (Begej Sveti Đurađ)
Iz Ravnog Topolovca voz je stizao u Žitište, ranije Begejski Sveti Đurađ...

SAZNAJTE VIŠE

Ravni Topolovac (Katarina)
U nekadašnjem nemačkom selu, Katarini, danas Ravnom Topolovcu, postojala su dva stajališta voza...

SAZNAJTE VIŠE

Klek
Voz uskotračne pruge je kroz Klek prolazio glavnom ulicom, a stanica se nalazila na samom izlazu iz sela prema Ravnom Topolovcu...

SAZNAJTE VIŠE

Klek ciglana

Veliki Bečkerek (Zrenjanin) predgrađe
Veliki Bečkerek-Carinarnica stavljena je u funkciju prilikom otvaranja linije uskog koloseka, 849 Veliki Bečkerek-Žombolj i jedino je ovaj voz stajao kod carinarnice...

SAZNAJTE VIŠE

Veliki Bečkerek (Zrenjanin) fabrika
Sledeća železnička stanica grada, Veliki Bečkerek-Fabrika, postavljena je početkom XX veka, 1912. godine na izlazu prema Sečnju...

SAZNAJTE VIŠE

Veliki Bečkerek - obala Begeja, Zrenjanin
Sledeća železnička stanica grada, Veliki Bečkerek-Fabrika, postavljena je početkom XX veka, 1912. godine na izlazu prema Sečnju...

SAZNAJTE VIŠE