Aleksandrovo – Januševac

Stajalište u Janoš majuru – Januševac

Stajalište Janoš majur bilo je najosnovnije stajalište sa stražarnicom, pomoćnim objektom, pećnicom i bunarom. Početkom 1910-ih godina povezana je sa lorom, privrednom železnicom.

Nakon Prvog svetskog rata, kada je u blizini osnovano novo naselje pod imenom Aleksandrovo, stanovnici su sve do kraja 1932. godine koristili ovo stajalište, koje su nazvali: Januševac. Nakon toga, a naročito posle Drugog svetskog rata putnički vozovi tu nisu stajali, već je ono bilo u službi teretnog saobraćaja.

Danas na njenom mestu ne postoje zgrade koje bi svedočile o nekadašnjem postojanju banatske male pruge.

Arhivski materijal

Izvor: Arhiv Vojvodine F 38 kutija 31-32
Izvor: Magyar Államvasutak Szolgáltató Központ Zrt. Achívuma Központi Tervtár 265/a vonal