Čestereg

Stanica u Česteregu

U Česteregu je za potrebe železničkog saobraćaja podignuta stanična zgrada IV kategorije, sa svim pratećim sadržajima. Na osnovu situacionog plana ovde je bio žitni magacin, nužnik, magacin za održavanje pruge, bunar, jama za smeće, pomoćne zgrade, peć, okno za dizalo, jama za čišćenje, tovarište uglja, bunar za stanicu za snabdevanje lokomotive vodom, stražarnica sa pomoćnim objektima i bašte.

Prijemna zgrada IV kategorije građena je na osnovu tipskog projekta. Objekat je predstavljao ogledalo zgrade železničke stanice u Novoj Crnji. S obzirom da je reč o tipskim planovima i mere su bile u potpunosti ujednačene. Kod oblikovanja fasade bila je primenjena malterna dekoracija.[1]

Železnička stanica, kao jedna od najvažnijih zgrada sela, pojavljuje se na razglednici sa početka XX. veka, zajedno sa crkvom, i to nesumnjivo simbolizuje važnost ovog objekta. Prikaz stanice na razglednici veoma je interesantan, u prvom planu su šine, zatim železničko osoblje, i stanica u pozadini. Na ovom prikazu se jasno vidi, kako se tipski projekatat prijemnih zgrada transformirao. Uz fasadu objekta, koja je okrenuta šinama, postavljen je trem, bogato prepleten puzavicama.[2]

Nakon ukidanja ove linije, stanična zgrada u drugoj polovini XX veka dobija funkciju porodične kuće. Oko objekta formirano je privredno dvorište sa novim zgradama. Građevina je neprekidno održavana od strane novih korisnika, međutim, usled brojnih transformacija sasvim je izgubila svoju autentičnost. Pored prijemne zgrade od ostalih objekata sačuvan je samo jedan magacin, sagrađen od opeke, koji je van funkcije.

[1] Magyar Államvasutak Szolgáltató Központ Zrt. Közpoti Archívum – Tervtár 265/a.
[2] Magyar Államvasutak Szolgáltató Központ Zrt. Közpoti Archívum – Képeslaptár Y 20132501 cst.

Arhivski materijal

Izvor: Arhiv Vojvodine F 38 kutija 31-32
Izvor: Magyar Államvasutak Szolgáltató Központ Zrt. Achívuma Központi Tervtár 265/a vonal