Projekat i misija

Evropska godina železnice

Savet Evrope i Evropska unija su 2021. godinu proglasili za Evropsku godinu železnica, a pored održivosti ovog prevoznog sredstva, fokus je stavljen i na železničko nasleđe, na njegovo očuvanje, prezentaciju i reaktivaciju. Pod pojmom železničko nasleđe su prepoznate sledeće kategorije (industrialheritage.eu/2021/European-Year-Rail/rail_heritage/EN):

1. železnička infrastruktura (železničke linije i pejsaži, železnički objekti, centri komunikacije, generatori razvoja naselja, nove inženjerske konstrukcije),

2. pokretno železničko nasleđe (vagoni, lokomotive i druga železnička oprema),

3. nematerijalno železničko nasleđe (značaj železničkog transporta, železnička društva, akcionarska društva, osoblje),

4. očuvanje i davanje značaja železničkom transportu (društva ljubitelja železnice, popularizacija, reaktivacija).

Ova godina nam daje mogućnosti da doprinesemo popularizaciji i očuvanju železničke baštine na našim prostorima i da ona bude pristupačna širim slojevima društva.

O projektu

Prostor današnje Vojvodine, a pre svega Banat, je do sredine 20. veka imao veoma gustu železničku mrežu, koja je potisnuta razvojem drumskog saobraćaja. Digitalizacija je prepoznata kao metod za poboljšanje pristupačnosti i aktivniju upotrebu znanja o železničkom nasleđu. Tema projekta je jedna specifična linija, linija uskog koloseka, koja se pružala između Žombolja (Rumunija) i Velikog Bečkereka, današnjeg Zrenjanina.

U okviru projekta, multidisciplinarni tim istraživača kreira virtuelne (istorijske) ture pomoću virtuelne i proširene realnosti u cilju popularizacije materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa banatske male pruge. U okviru ture su digitalno predstavljeni objekti nekadašnje male pruge, i oni koji su sačuvani, a takođe i oni koji su nestali. Naselja:  Žombolj, Radojevo, Srpska (Nemačka) Crnja,  Nova Crnja, Aleksandrovo, Banatsko Karađorđevo, Banatski Dvor, Žitište, Ravni Topolovac, Klek, Zrenjanin.  Pomoću ovog digitalnog proizvoda, virtuelne ture, posetioci imaju mogućnost za virtuelno putovanje ovom železničkom linijom, što im daje posebno iskustvo.

Stanica u Aleksandrovu
Stanica u Radojevu

Misija projekta

Usled pandemije COVID-19 došlo je zaustavljanja turizma u klasičnom smislu. Turizam postepeno menja svoje oblike i tom smislu digitalizacija će imati krucijalnu ulogu u narednom periodu. Digitalizacija kulturnog nasleđa i pružanje digitalnog proizvoda ”virtuelnim” turistima biće od ključnog značaja. Sa druge strane, digitalizacija je pravo rešenje i u slučajevima kada je nasleđe nestalo ili nestaje, da se ono na taj način oživi i dokumentuje. Upravo je to slučaj kod banatske male pruge, gde materijalno nasleđe nestaje, a isto tako i sećanje – nematerijalni aspekti.