Srpska (Nemačka) Crnja

Stanica u Srpskoj Crnji - Nemačka Crnja

Na osnovu situacionog plana iz 1899. godine, na stanici Srpska, tadašnja Nemačka Crnja, postojali su sledeći objekti: prijemna zgrada u obliku proširene stražarnice, žitni magacin za žito, pomoćni objekti, nužnik, bunar, pećnice, kućica za signalizaciju i stanicna bašta.[1] Većina ovih objekata je lepo prezentovana na razglednici sa početka XX veka. Zgrade su bile postavljene paralelno sa šinama. Prijemna građevina bila je sagrađena od opeke zatim je omalterisana, pokrivena crepom, i nosila je glavna obeležlja prijemnih zgrada, kružni prozor i imitaciju kamena na uglovima. Po tipskom projektu sagrađena je ista takva građevina i na stanici Banatski Dvor. Drugi objekti, magacini i nužnik bili su napravljeni od drveta. Ispred građevina je bila postavljena drvena ograda. Na razglednici se vidi kako stanovništvo očekuje lokomotivu, a vidi se i način osvetljenja stanica na prekretnici XIX i XX veka.[2] Nakon otvaranja stanice, postepeno su građeni novi objekti, uglavnom magacini.

Danas ova stanica više ne postoji. Nakon ukidanja uskotračne linije su postepeno uništeni svi objekti. Poslednji je srušen samo pre nekoliko godina, 2012. Interesantno je, da je ovaj magacin bio sagrađen od opeke, a ne od drveta, dok je unutrašnja konstrukcija bila rađena od drveta. Prilikom rušenja zgrade nađen je jedan dokument, koji je smešten kod temelja, verovatno prilikom građenja. Interesantno je, da je ovaj magacin sagrađen posle otvaranja linije, 1905. godine, kada je intenzitet robnog saobraćaja to zahtevalo. Na dokumentu stoji sledeći tekst: „Ovaj žitni magacin sagrađen je u avgustu i u septembru 1905. godine za vreme vladavine cara Franca Jozefa. Izgradnji ovog magacina su doprineli:…”

Na nekadašnjem mestu stanice danas se nalazi kompleks bazena, radionice, kao i sedišta preduzeća. Ne postoji nikakva uspomena na nekadašnju funkciju ove teritorije.

Arhivski materijal

Izvor: Arhiv Vojvodine F 38 kutija 31-32
Izvor: Magyar Államvasutak Szolgáltató Központ Zrt. Achívuma Központi Tervtár 265/a vonal