Ukidanje banatske male pruge

U 1960-im godina železnički saobraćaj nije više bio isplativ. Po tadašnjim analizama prihod je bio dvostruko manji od potrebne sume za održavanje linije. To je objašnjeno razvojem drumskog saobraćaja, usled kojeg je znatno smanjen putnički i robni saobraćaj na relaciji Zrenjanin-Radojevo. Tokom 1967. godine u nedeljnom listu Zrenjanin objavljeno je više članaka o ukidanju linije. Predstavnici opština Zrenjanin, Žitište i Nova Crnja su sve učinili da se spasi „Ćira“, jer je pored sentimentalne vezanosti, mala pruga još uvek bila veoma značajna u robnom saobraćaju. Ovo je potpuno u suprotnosti sa prvenstvenim objašnjenima, da se pruga ukida zbog povećanog intenziteta saobraćaja na javnim putevima. Kao dodatni razlog za ukidanje linije navedeno je to, da su šine i lokomotive zapuštene, iako krivce za takvu situaciju treba tražiti u nadležnima koji su bili zaduženi za njihovo održavanje, a godinama nisu izvršavali svoj zadatak. „Tempu razvoja u sadašnjem trenutku, a još više u budućem, „šporet sa šifonjerima” predstavljaće muzejsku vrednost.” Kao posledica opisane situacije železnička linija na relaciji Zrenjanin-Radojevo bila je jedna od onih, koje su ukinute od strane Železničkog transportnog preduzeća Beograd (ŽTP Beograd). Poslednji putnički voz je krenuo na put 25. maja 1968. godine, dok su teretni vozovi saobraćali sve do 1969. Tada su započeti radovi na javnom putu Zrenjanin-Radojevo, koji do tada nije bio pogodan za robni saobraćaj većeg intenziteta. List Zrenjanin je obaveštavao o ukidanju linije u maju 1969. godine, kada su usled izgradnje kanala Dunav-Tisa-Dunav kod Kleka demontirane šine koje nikad više nisu ni vraćene. U julu 1969. godine list objavljuje konačni sporazum između zainteresovanih strana, a takođe i zvanične razloge ukidanja male pruge: „Pruga se ukida zbog nerentabilnosti, s tim da železničko transportno preduzeće organizuje prevoz robe sa područja opština Nova Crnja, Žitište i Zrenjanin sopstvenim kamionima i po železničkim tarifama.” NAKON OVOGA SU DEMONTIRANE ŠINE DUŽ CELE LINIJE. Ukidanje uskotračne pruge samo je dodatno potvrdilo činjenicu „da se uništava i nestaje sve što je pripadalo starom svetu”.