Nova Crnja – Karolina majur

Stajalište u Karolina majuru
Karolina majur se nekada nalazio u blizini samog ulaza u Novu Crnju, a vremenom je postao deo sela. Na ovom stajalištu izgrađen je isti tip prijemne zgrade kao i u Pal majuru, najjednostavnija stražarnica, dok su se pored toga nalazili pomoćni objekti, pećnica, bunar i bašta. Na ovom stajalištu putnički voz je stajao sve do njegovog ukidanja, 1968. godine, a nakon toga je porodica železničara, koji je služio na ovoj stanici, ostala da živi u objektu. Nekadašnja stražarnica i dan danas služi kao porodična kuća, nalazi se u prilično lošem stanju, jedva se prepoznaju na njoj karakteristični elementi železničkih objekata.

Arhivski materijal

Izvor: Arhiv Vojvodine F 38 kutija 31-32
Izvor: Magyar Államvasutak Szolgáltató Központ Zrt. Achívuma Központi Tervtár 265/a vonal