Zrenjanin – predgrađe

Zrenjanin – Predgrađe – Veliki Bečkerek – Carinarnica

Veliki Bečkerek-Carinarnica stavljena je u funkciju prilikom otvaranja linije uskog koloseka, 849 Veliki Bečkerek-Žombolj i jedino je ovaj voz stajao kod carinarnice, koja se nalazila na samom izlazu grada prema Temišvaru. U kasnije ovo stajalište nazivalo se Zrenjanin-Predgrađe.

Stajalište je bilo dugo 150 metara, a na ovom prostoru bile su smeštene železničke zgrade: prijemna zgrada – proširena čuvarnica, žitni magacin, pomoćni objekat, nužnik, bunar i pećnica. Interesantno je, da prema prvenstvenom situacionom planu ovde nije bila predviđena bašta. Prijemni objekat je dužom stranom bio okrenut šinama, i sastojao se od dva nivoa, podruma i prizemlja. Dimenzije osnove su iznosile 6,10 x 12,29 metara. U prizemlju su bile prostorije za železničko osoblje, a takođe i prostorije za zadovoljavanje potrebe putnika: predsoblje, dve sobe, kuhinja, ostava, zatim kancelarija i čekaonica. Čekaonica je bila okrenuta ka strani suprotnoj od šina, tu su ulazili putnici, dok su zgradu napuštali kroz kancelariju, koja je imala izlaz prema šinama. U deo zgrade, koji je služio kao stan železničara, ulazilo se sa spoljašnje strane preko predsoblja, ili kroz kancelariju u jednu sobu. Između soba postojao je direktan prolaz. Unutrašnja visina prizemlja je iznosila 2,80 metara. Zasvođene prostorije podruma pružale su se samo jednim delom ispod prizemlja, a unutrašnja visina tih prostorija bila je 1,50 metara.

Druga zgrada malo većeg gabarita na ovom stajalištu bila je magacin za žito. Dimenzije osnove bile su 10,18 x 8,18 metara, unutrašnja visina iznosila je 3,20 metara, a tavanski prostor 2,95 metara. Temelji su bili sagrađeni od opeke, dok je cela konstrukcija iznad zemlje bila izvedena u drvetu, u skladu sa unapred definisanim pravilima.[1]

Stajalište je redovno funkcionisalo sve do ukidanja ove linije, nakon čega je pretvorena u porodičnu kuću, a ta funkcija je i danas zadržana. Oko objekta obrazovano je dvorište porodične kuće, dok je sama zgrada u velikoj meri sačuvala prvenstvene karakteristike železničkih građevina. Interesantno je, da je kuća i dan danas pokrivena biber crepepom, iako većina železničkih objekata, sudeći po starim prikazima, već originalno bila pokrivena crepom velikog formata.

[1] Magyar Államvasutak Szolgáltató Központ Zrt. Közpoti Archívum – Tervtár 265/a.

Arhivski materijal

Izvor: Arhiv Vojvodine F 38 kutija 31-32
Izvor: Magyar Államvasutak Szolgáltató Központ Zrt. Achívuma Központi Tervtár 265/a vonal